Computer / Peripherie / Monitore / TFT Technology VA, Preis 1.000 € - 3.000 €